Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2017

č.1:  01.01.2017 Požár kontejnerů Merklín - v 02:26 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru plastových kontejnerů u mostu v Merklíně v Sokolské ulici. Na místě události hořely 3 kontejnery na papír a plasty, další 2 na plasty se podařilo zachránit. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud z vozidla CAS 20 Tatra Ternno - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Přeštice, Policie ČR (Foto zde)


č.2:  13.01.2017 Technická pomoc - odstranění stromů - v 08:45 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění spadaných stromů přes silnici z Merklína na Ptenín. Jednalo se o dva vzrostlé smrky vyvrácené silným větrem přes celou komunikaci a telefonní kabel. Stromy byly rozřezány pomocí motorové pily a silnice byla uklizena - JSDH Merklín CAS 20, (Foto zde)


č.3:  16.01.2017 Požár nízké budovy Otěšice - ve 12:35 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru rodinného domu v obci Otěšice. V chodbě domu hořel kotel na tuhá paliva, dřevo a uhlí v jeho okolí a také dveře do vedlejší místnosti. Na likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud, ohořelé věci byly vynošeny z domu a prostor byl odvětrán přetlakovým ventilátorem - JSDH Merklín CAS 20HZS PS Přeštice, JSDH Vřeskovice (Foto zde)


č.4:  03.02.2017 Dopravní nehoda, vyproštění osob - v 9:30 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k velmi vážné dopravní nehodě mezi Merklínem a Horušany. Na místě se čelně střetla dvě protijedoucí vozidla a byly zraněny 3 osoby, které byly transportovány ZZS do nemocnice, z toho jedna osoba ve velmi vážném stavu a v bezvědomí přímo na Emergency Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín. V důsledku této nehody se stala o několik desítek metrů dále další nehoda, kdy řidička nedobrzdila kolonu stojících vozidel a narazila do posledního vozu, který odlétl mimo silnici. I z této nehody musela být jedna osoba transportována do nemocnice na ošetření. Naše jednotka po celou dobu zásahu asistovala kolegům z HZS a podílela se na úklidu a odstranění následků těchto dvou nehod, což trvalo téměř 3 hodiny - JSDH Merklín CAS 20HZS PS Přeštice, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR (Foto zde)


č.5:  09.02.2017 Technická pomoc čerpání vody - v 10:03 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k čerpání vody na faře v Merklíně. Jednalo se o zatopený sklep kde bylo asi 30 cm vody. Na odčerpání vody bylo použito kalové ponorné čerpadlo - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)


č.6:  09.02.2017 Požár nízké budovy Merklín - ve 20:43 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru v rodinném domě v Kostelní ulici v Merklíně. Jednalo se o požár uskladněného dřeva a dřevěné podlahy okolo kamen v 1. patře rodinného domu. Požár by lokalizován majitelkou před příjezdem naší jednotky, poté proběhlo dohašení, odvětrání prostoru a překontrolování skrytých ohnisek termokamerou - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Staňkov, HZS PS Přeštice, Policie ČR (Foto zde)


č.7:  23.02.2017 Technická pomoc - odstranění stromu - ve 23:03 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění spadlého stromu přes silnici z Merklína na Ptenín. Silným větrem byl vyvrácen vzrostlý smrk přes celou komunikaci a telefonní kabel. Strom byl rozřezán pomocí motorové pily a silnice uklizena - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)


č.8:  24.02.2017 Technická pomoc - odstranění stromů - v 5:41 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění spadaných stromů opět přes silnici z Merklína na Ptenín. Tentokrát silný vítr vyvrátil dva vzrostlé smrky, které ležely přes celou komunikaci a telefonní kabel. Stromy byly s opatrností rozřezány pomocí obou motorových pil a celá silnice byla uklizena - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)


č.9:  02.03.2017 Technická pomoc - odstranění stromů - ve 14:03 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění vyvrácených stromů přes silnici z Merklína na Ptenín. Silný poryv větru vyvrátil nejprve jeden vzrostlý smrk, při příjezdu na místo události spadl těsně vedle něho další smrk. Oba stromy ležely přes celou komunikaci a také telefonní kabel. Stromy byly rozřezány pomocí motorové pily a silnice byla uklizena - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)


č.10:  29.03.2017 Technická pomoc - odstraňování překážek - v 8:45 byla jednotka povolána k odstranění starého a nebezpečného stromu z areálu hasičské zbrojnice v Merklíně. Odstranění proběhlo postupným odřezáváním větví a kmene za použití plošiny ze stanice Přeštice z důvodu blízkosti elektrického vedení a dalších kabelů - JSDH Merklín, HZS PS Přeštice (Foto zde)


č.11:  13.05.2017 Požár dopravní prostředky - v 16:34 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru dopravních prostředků po nehodě na silnici z Merklína na Staňkov. Střetla se zde čelně dvě vozidla, ze kterých unikaly provozní kapaliny a došlo i k malému zahoření. Po příjezdu naší jednotky na místo události však již žádný požár nehrozil. Lehce zraněné osoby byli v péči zdravotnické záchranné služby. Uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem a silnice následně uklizena - JSDH Merklín CAS 20HZS PS Staňkov, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR (Foto zde)


č.12:  14.05.2017 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů - v 18:34 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění naplaveného bahna po bouřce ze silnice mezi Merklínem a Zeměticemi. Bahno, o délce asi 70 metrů po celé silnici, bylo nejprve odstraněno pomocí lopat a následně byla silnice spláchnuta lištou z CAS 24 RTHP - JSDH Merklín CAS 20CAS 24, JSDH Zemětice, HZS PS Přeštice (Foto zde)


č.13:  23.05.2017 Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu - v 15:40 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění obtížného hmyzu v Sadové ulici v Merklíně. Roj včel se nacházel v živém plotu mezi dvěma rodinnými domy. Na místo jsme si povolali místního včelaře, který sebral roj z největšího do rojáčku. Zbytek včel byl odstraněn pomocí vysavače na hmyz a Biolitu - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)


č.14:  27.05.2017 Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu - v 11:58 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění obtížného hmyzu ve Pteníně. Roj včel se nacházel na stromě naproti dvěma bytovkám. Vzhledem k výšce jsme si na místo povolali plošinu z PS Přeštice. Roj včel byl z plošiny odstraněn pomocí vysavače na hmyz a Biolitu - JSDH Merklín CAS 20HZS PS Přeštice (Foto zde)


č.15:  10.07.2017 Požár stavebního dřeva Lhota - ve 23:35 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru dřeva a plotu na Lhotě. Jednalo se o požár uskladněných stavebních trámů, přilehlého plotu a tújí v zahradě u chalupy. Požár byl zlikvidován vysokotlakým proudem a hranice trámů rozebrána kvůli dohašení. - JSDH Merklín CAS 20HZS PS Staňkov, HZS PS Přeštice, HZS Vyšetřovatel, Policie ČR (Foto zde)


č.16:  19.07.2017 Požár polní porost, tráva - dnes odpoledne ve 14:39 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru pole u obce Ptenín. Jednalo se o požár pole, balíků a traktoru s balíkovačem. Požár byl likvidován pěti cisternami z pěti jednotek a kyvadlová doprava vody byla prováděna z požární nádrže v obci Ptenín - JSDH Merklín CAS 20, JSDH Chudenice, JSDH Hlohovčice, HZS PS Staňkov, HZS PS Přeštice, HZS Vyšetřovatel (Foto zde)


č.17:  20.07.2017 Požár dopravní prostředky - dnes v 10:50 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k opětovnému požáru lisu na slámu u obce Ptenín. Po včerejším požáru tohoto stroje a přilehlého pole se dnes lis znovu rozhořel. Jednotka provedla odstranění veškeré slámy z útrob balíkovače a její postupné dohašení - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Staňkov, HZS PS Přeštice


č.18:  07.08.2017 Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu - dnes v 17:56 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k likvidaci sršního hnízda ve špici chatky v penzionu Zelený Háj, kde sršni ohrožovali hosty penzionu. Sršní hnízdo se nacházelo cca. v 5-ti metrech pod dřevěným obložením chatky a na jeho likvidaci byl použit speciální hasící přístroj na likvidaci hmyzu a Biolit - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)


č.19:  09.08.2017 Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci - dnes odpoledne v 17:45 vyjela naše jednotka s oběma cisternami na kondiční jízdy a přitom dojela do ulice Kostelní, kde se nacházela kluzká olejová skvrna v délce asi 200 metrů a šířce cca. 50 cm. Po dohodě s operačním důstojníkem KOPIS PK byl vyhlášen poplach i HZS ze stanice Přeštice. Společnými silami jsme tuto dlouhou skvrnu zasypali sorbentem a poté silnici uklidili. Na místo byla povolána i SÚS, aby místo označila dopravními značkami - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Přeštice (Foto zde)

č.20:  29.08.2017 Požár polní porost, tráva - dnes ve 13:02 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru travního porostu v obci Kloušov. Na místě události hořel silniční příkop a přilehlá stráň o velikosti asi 5x50 metrů od neodborného pálení. Na likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud z vozidla Tatra Terrno CAS 20 - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Staňkov, HZS PS Přeštice (Foto zde)

č.21:  30.09.2017 Požár popelnice, kontejner - dnes v 05:15 ráno byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru kontejneru na plasty u mostu v Merklíně. Při příjezdu na místo byl již celý kontejner v plamenech, ostatní se podařilo uchránit. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud z vozidla CAS 20 Tatra Ternno - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Přeštice (Foto zde)

č.22:  05.10.2017 Technická pomoc, spolupráce se složkami IZS - dnes ve 14:09 byla naše jednotka na žádost KOPIS PK vyslána do obce Zelené na pomoc při hledání pohřešované osoby. Na místo události bylo kromě Policie ČR vysláno celkem 10 jednotek PO a vytvořena rojnice, při které bylo prohledáváno okolí obce i za pomoci policejního vrtulníku Eurocopter EC135T2. Pohřešovaná osoba se v průběhu zásahu vrátila sama zpět domů a pátrání tak mohlo být ukončeno - JSDH Merklín CAS 20, HZS PS Přeštice, JSDH Přeštice, JSDH Švihov, JSDH Lužany, JSDH Dnešice, JSDH Chlumčany, JSDH Borovy, JSDH Dolce, JSDH Měčín, Policie ČR (Foto zde)

č.23:  29.10.2017 Technická pomoc, odstranění stromu - dnes v 10:25 ráno byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění vyvráceného stromu na Srnčím vrchu přes komunikaci z Merklína na Ptenín vlivem silné vichřice. Strom byl na místě události rozřezán motorovou pilou, silnice uklizena a zprůjezdněna. Na zpáteční cestě na stanici byl uklizen ještě jeden strom a několik větví u Otěšic - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)

č.24:  29.10.2017 Technická pomoc, odstranění stromu - v 15:13 byl KOPIS PK vyhlášen další poplach k odstranění vyvráceného stromu, tentokráte na silnici mezi Bukovou a Poděvousy. Strom byl na místě události rozřezán motorovou pilou, silnice uklizena a zprůjezdněna. Směrem ke křižovatce U Jána bylo odklizeno ještě dalších několik popadaných větví - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)