Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2019

č.1:  03.02.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - v 15:10 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění popadaných stromů a větví ze silnice mezi Merklínem a Soběkury. Na místě bylo hned několik polámaných stromů vlivem silného sněžení. Celá komunikace v délce lesního úseku byla odklizena a zprůjezdněna - JSDH Merklín CAS 24  (Foto zde)

č.2:  03.02.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - večer ve 21:05 byla naše jednotka znovu vyslána na úklid popadaných stromů, tentokráte na silnici mezi Merklínem a Krchleby. Několik stromů a větví bylo odřezáno a odklizeno v úseku Lhota - Krchleby a další pak od Zeleného Háje do Bukové. Celý několikahodinový zásah byl prováděn za hustého vydatného sněžení, které práce trochu komplikovalo - JSDH Merklín CAS 24  (Foto zde)

č.3:  04.02.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - ráno v 5:56 jsme opět vyjížděli na žádost KOPIS PK k několika popadaným stromům na silnici z Merklína na Krchleby a dále pak směrem na Poděvousy. Některé zlámané větve ze vzrostlých listnatých stromů bylo nutno stáhnout pomocí lana připojeného za CAS - JSDH Merklín CAS 24  (Foto zde)

č.4:  05.02.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - v 8:24 ráno byla naše jednotka společně s HZS PS Přeštice vyslána k odstranění stromů, které byly vlivem sněhu a námrazy nebezpečně nakloněné a polámané nad silnicí směrem na Soběkury - JSDH Merklín CAS 24, HZS PS Přeštice

č.5:  10.03.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - 18 minut po půlnoci byla jednotka vyslána na žádost KOPIS PK k odstranění stromů ze silnice na Srnčím vrchu vyvrácené silným větrem. Při pádu stromů došlo i k přetržení telefonního kabelu. Stromy byly rozřezány motorovou pilou, silnice uklizena a poškození kabelu nahlášeno na KOPIS - JSDH Merklín DA 8 A31 (Foto zde)

č.6:  10.03.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - ve 21:38 jsme vyjížděli odstranit spadlý strom do Arbesovy ulice v Merklíně který blokoval výjezd na silnici směr Kloušov. Po jeho odstranění a dohodě s operačním důstojníkem KOPIS PK jsme pokračovali na Srnčí vrch, kde jsme objevili hned několik spadaných stromů přes silnici na Ptenín. Stromy poškodily nejen telefonní kabel, ale také celý sloup vedení. Po rozřezání motorovými pilami a uklizení silnice jsme se vrátili na základnu a nadále vydrželi v pohotovosti kvůli stále silnému větru - JSDH Merklín DA 8 A31 (Foto zde)

č.7:  11.03.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - ve 13:26 odpoledne byl jednotce opět vyhlášen poplach k vyvráceným stromům přes silnici na Ptenín na Srnčím vrchu. Zavěšené stromy bylo nutno opatrně dostat na zem, rozřezat a komunikaci uklidit - JSDH Merklín DA 8 A31 (Foto zde)

č.8:  23.04.2019 Technická pomoc, odstranění stromů - v 10:40 dopoledne byla jednotka vyslána KOPIS PK k odstranění zlomeného stromu ze silnice mezi Merklínem a Kloušovem. Silným větrem se zlomil ovocný strom, který ležel přes polovinu silnice. Strom byl rozřezán motorovou pilou a silnice uklizena - JSDH Merklín CAS 24

č.9:  30.05.2019 Požár nízké budovy - ve 22:46 večer byl jednotce vyhlášen poplach k požáru nízké budovy v prostoru mlýna v obci Zemětice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár včelína a jeho blízkého okolí. Na likvidaci požáru bylo nasazeno vedení B hadic a dva C proudy. Celkem použito přes 16.000 litrů vody ze 3 cisteren. Na rozebírání a dohašování skrytých ohnisek byl použit trhací hák.- JSDH Merklín CAS 24DA 8 A31JSDH Zemětice, HZS PS Přeštice (Foto zde)

č.10:  28.06.2019 Technická pomoc, odstranění stromu - ráno ve 4:59 jsme byli vysláni KOPIS PK k odstranění stromu ze silnice mezi Merklínem a Zeměticemi. Jednalo se o zcela zlomenou třešeň, která zasahovala do části vozovky. Místo se nacházelo kousek za horizontem a bylo špatně viditelné. Celou korunu třešně jsme rozřezali pomocí motorové pily a silnice byla uklizena - JSDH Merklín DA 8 A31 (Foto zde)

č.11:  01.07.2019 Technická pomoc, odstranění nebezpečného hmyzu - v 16:04 vyjela jednotka na žádost ředitelky MŠ a zástupců obce k likvidaci vosího hnízda na dětském hřišti v areálu Mateřské školky v Merklíně. Na MU bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o dvě vosí hnízda na dvou různých objektech. Obě hnízda byla zlikvidována a všechny ostatní objekty a hrací prvky zkontrolovány - JSDH Merklín DA 8 A31

č.12:  02.07.2019 Únik nebezpečných látek, únik PHM na komunikaci - večer ve 22:20 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k úniku oleje na komunikaci z Merklína na Staňkov. Jednalo se o poruchu na zemědělském stroji, ze kterého unikal hydraulický olej a zanechával za sebou olejovou skvrnu táhnoucí se v délce několika kilometrů již od Skočic. Nedaleko Radosti byl tento kombajn zastaven PČR, kde také došlo k největšímu úniku na komunikaci. Místo bylo zasypáno sorbentem a posléze uklizeno. Několika kilometrovou olejovou skvrnu zasypala SÚS - JSDH Merklín DA 8 A31, HZS PS Přeštice, Policie ČR, SÚS (Foto zde)

č.13:  25.07.2019 Požár polní porost, tráva - odpoledne v 15:02 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru pole u obce Biřkov. Jednalo se o několik stovek mneposekaného pole, které hořelo velmi rychle. Hlavním úkolem bylo požár lokalizovat proti dalšímu šíření, zejména do přilehlého lesa. Na místě zasahovalo celkem devět jednotek a byla prováděna kyvadlová doprava vody cisternami na požářiště - JSDH Merklín CAS 24, JSDH Vřeskovice, JSDH Chudenice, JSDH Švihov, JSDH Přeštice, HZS PS Přeštice, HZS PS Klatovy, HZS PS Staňkov, HZS PS Plzeň-Košutka, Policie ČR (Foto zde)

č.14:  25.07.2019 Požár polní porost, tráva - k večeru v 18:20 byl KOPIS PK opět vyhlášen poplach k požáru pole a lesa u obce Biřkov. Po předchozím požáru pole se bohužel oheň rozhořel i v přilehlém lese o rozměrech cca. 100 x 50 metrů. Opět byla prováděna kyvadlová doprava vody cisternami na požářiště a po likvidaci požáru bylo rozhodnuto že na místě zůstane jednotka Chudenice jako požární dohled nad požářištěm - JSDH Merklín CAS 24, JSDH Vřeskovice, JSDH Chudenice, JSDH Švihov, HZS PS Přeštice, HZS PS Klatovy, Policie ČR (Foto zde)

č.15:  26.07.2019 Požár lesní porost - v 16:06 odpoledne byl KOPIS PK opět vyhlášen poplach k požáru lesa u obce Biřkov. Po včerejším požáru pole a lesa se v jednom místě opět rozhořelo menší ohnisko o rozloze 10 x 2 metry. Požářiště bylo dostatečně prolito vodou až ke kořenům stromů a zajištěn dohled majitelem lesa - JSDH Merklín CAS 24, JSDH Chudenice, HZS PS Přeštice, Policie ČR

č.16:  20.08.2019 Technická pomoc, odstranění stromu - v 18:27 jsme byli vysláni KOPIS PK k odstranění stromu ze silnice mezi Zeměticemi a Čelákovy. Jednalo se o starou uhnilou vrbu, která visela nad vozovkou. Strom jsme rozřezali pomocí motorové pily a silnici následně uklidili - JSDH Merklín DA 8 A31 (Foto zde)

č.17:  02.09.2019 Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu - v 15:35 vyjela jednotka na žádost KOPIS PK k odstranění nebezpečného hmyzu v bytovém domě ve Pteníně. Na místě bylo zjištěno, že se sršní i vosí hnízda nacházejí na půdách dvou bytových domů a ohrožují jejich obyvatele, zejména pak alergické děti. Na odstranění byl použit vysavač na hmyz, Biolit a hasičák na vosy a sršně. Celkem byla odstraněna čtyři sršní a jedno vosí hnízdo - JSDH Merklín DA 8 A31 (Foto zde)

č.18:  29.11.2019 Požár, dopravní prostředky - v 16:53 byla jednotka vyslána KOPIS PK k požáru dopravního prostředku na silnici mezi Merklínem a Horušany. Jednalo se o osobní automobil Ford, který srazil v lese srnce a po srážce se z motorového prostoru začalo kouřit. Vozidlo bylo opatřeno spalováním na plyn a proto řidička raději zavolala hasiče. Po otevření kapoty nebylo nalezeno žádné ohnisko hoření, byla pouze provedena protipožární opatření - JSDH Merklín CAS 24, HZS PS Přeštice, Policie ČR (Foto zde)