Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 8. 2009

Rok 2017

27.05.2017 - Účast a pomoc při zajištění soutěží na dětském dni pro děti.

17.08.2017 - 21.8.2017 - Příprava a zajištění Merklínských slavností a následný úklid.

14.11.2017 - Zabezpečení Svatomatrinského průvodu pro MŠ Merklín

29.12.2017 - Zabezpečení lampionového průvodu + ohňostroj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2016

19.01.2016 - 23.01.2016 - Celotýdenní příprava kluziště na loukách na akci "Párty na ledě" konanou v sobotu 23.ledna 2016. Voda byla z řeky Merklínky čerpána dvěma plovoucími čerpadly a také CAS 24 RTHP Š706 několik mrazivých večerů.

04.06.2016 - Účast a pomoc při zajištění soutěží na dětském dni pro děti.

19.08.2016 - 22.8.2016 - Příprava a zajištění Merklínských slavností a následný úklid.

09.10.2016 - Úprava čerpacího stanoviště u rybníčku Ševčiňák - odstranění zeminy a bahna a zpevnění prostoru pro čerpání kamennou drtí.  (Foto zde)

17.11.2016 - Úklid listí okolo hřbitova společně se Sokolem Merklín a paní starostkou.  (Foto zde)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2015

07.01.2015 - Úklid okolí zbrojnice + odvoz starých akumulačních kamen a dalšího odpadu který vznikl při rekonstrukci topení na hasičské zbrojnici.

18.01.2015 - Úklid garáže na HZ + mytí aut a začátek stavebních prací v klubovně: příprava na montáž sádrokartonového stropu, odstranění staré nepotřebné elektroinstalace.

od 21.01.2015 - téměř každodenní stavební práce na rekonstrukci a zateplení hasičské zbrojnice.

28.03.2015 - Na žádost Obecního úřadu jsme provedli pokácení dvou starých tůjí v prostoru hřbitova a dvou jedlí v ulici Na Výhledech. Vše jsme prováděli pomocí lan a lezecké techniky, aby nedošlo ke škodám na okolním majetku. (Foto zde)

Červenec a srpen 2015 - kropení fotbalového hřiště cisternou CAS 25 při velkých vedrech a nedostatku vody. Asistence při čerpání vody z vodovodního řádu do nádrže na fotbalovém hřišti.

29.12.2015 - Na žádost Obecního úřadu jsme provedli pokácení a odstranění stromů a porostu z mostu v ulici U Jezera a z jeho okolí. (Foto zde)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2014

08.03. až 15.03.2014 - Ořezání stromů, vyřezání ostatních dřevin a křoví, celkový úklid po zimě v areálu hasičské zbrojnice

28.03. a 29.03.2014 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů + kropení tratě

09.04.2014 - Vylovení spadaných větvý a zlomených stromů z rybníčku Ševčiňák

11.04.2014 - Kropení založených stromků pro Lesy České republiky (Foto zde)

03.05. a 04.05.2014 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů + kropení tratě

18.07. a 19.07.2014 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů + kropení tratě

 06.08.2014 - Úprava a úklid prostoru kolem hasičské zbrojnice + sekání trávy

08.08. a 09.08.2014 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů + kropení tratě

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2013

19.01.2013 - úklid sněhu před hasičskou zbrojnicí pro umožnění výjezdu zásahových vozidel.

03.03.2013 - odstranění starého nebezpečného kaštanu v areálu lihovaru Merklín (Foto zde)

03.03.2013 - odstranění staré přerostlé túje v areálu hřbitova v Merklíně (Foto zde)

24.03.2013 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů

12.05.2013 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů

10.07.2013 - Odstranění nánosů po povodních pod mostem v Kloušově pomocí B proudu z čerpadla CAS K 24 Liaz - pravá část mostu (Foto zde)

10.07.2013 - Pročištění kanálové roury pomocí proudu B v Merklíně v ul. Arbesova (Foto zde)

18.07.2013 - Odstranění nánosů po povodních pod mostem v Kloušově pomocí B proudu z čerpadla CAS K 24 Liaz - levá část mostu

24.07. a 28.7.2013 - Kropení ulice Sadová proti prašnosti s CAS 24 RTHP Š706

28.07. a 2.8.2013 - Kropení fotbalového hřiště z důvodu nedostačující kapacity zavlažovacího zařízení s CAS 24 RTHP Š706

28.07.2013 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů + kropení tratě

11.10.2013 - odstranění a úklid staré túje v areálu hřbitova v Merklíně (Foto zde)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rok 2012

11.02.2012 - odřezání porostu z mostu U Jezera - pravá strana (Foto zde)


25.02.2012 - odstranění nebezpečných stromů u benzínky. Jednalo se o dvě staré lípy. Jedna byla suchá a druhá měla prasklý kmen. Vzhledem k tomu že bylo v blízkosti elektrické vedení a pouliční osvětlení bylo nutno odřezávat větve postupně za pomoci lezecké techniky. (Foto zde)

17.03.2012 - odřezání porostu z mostu U Jezera - levá strana. Tentokráte bylo potřeba použít lezeckou techniku, jednalo se o stranu mostu přímo nad jezerem. 

25.03.2012 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů

04.07.2012 - Technická pomoc v obci - praplach kanálů s CAS K 25

01.a 02.07.2012 - Motokros Merklín - Technické zajištění závodů + kropení tratě

--------------------------------------------------------------------------------------

 Rok 2011

 20.02.2011 - přestavba koupelny a sprchového koutu na HZ. První část - vyzdění stěny vedle sprchového koutu. 

27.02.2011 - Úprava zámeckého parku okolo staré sýpky nad zámkem. Výřez starých stromů a křovin. Hotova je tak jedna třetina i přesto že se nás zůčastnilo 8 a dělalo se celý den. Další termíny kdy se bude pokračovat budou upřesněny. 

27.03.2011 - Motokros Merklín - naše jednotka se zůčastnila s vozidlem CAS 25 se kterým probíhalo kropení závodní tratě. 

08.08.2011 - Prořezání suchých větví stromů na silnici směr Přeštice u benzínky.

15.10.2011 - Poražení starých tůjí u pomníků na náměstí.

29.10.2011 + 13.11.2011 + 3.12.2011 - Poražení starých bříz a vrb v Arbesově ulici. V blízkosti je elektrické vedení a také domy, takže jsme museli stromy postupně odřezávat shora po větvých a až následně porážet holé kmeny. (Foto zde)

17.11.2011 - Technická pomoc - proplach kanálů u Domu s pečovatelskou službou. 

--------------------------------------------------------------------------------------

                           Rok 2010

27.03. a 28.03. 2010 - Motokros Merklín - technické zajištění, požární dozor

09.05.2010 - proběhla brigáda na HZ. Upravil se prostor před zbrojnicí, který byl poničen při přestavbě garáže a vybudování přípojky ke kanalizaci. Srovnal se terén, navozila čerstvá zemina a zasela tráva. Ostatní prostor kolem HZ se posekal. Účast nebyla velká, ale povedlo se téměř vše stihnout.

31.07. a 01.08. 2010 - Motokros Merklín - požární dozor + technické zajištění - kropení tratě oběma cisternami CAS K 25 a CAS 25

-------------------------------------------------------------------------------------- 

                           Rok 2009

29.03.2009 - Motokros Merklín - technické zajištění závodů

31.07.2009 - Technická pomoc v obci - CAS 24 - mytí silnic

02.08.2009 - Technická pomoc v obci - CAS 24 - mytí silnic

25.08.2009 - Technická pomoc v obci - CAS 24 - mytí silnic

26.08.2009 -  proběhla brigáda pro obec. Úkolem bylo odstranit vyrostlé kopřivy a plevel v plánovaném lesoparku za rybníkem Ševčiňák (Na cihelničce). Zůčastnilo se 8 členů s několika kusy motorizované i nemotorizované techniky.Hotová je tak půlka, takže se brzy vrhneme i na zbytek. Termín bude upřesněn.

06.09.2009 - Motokros Merklín - byla to fuška, sucho, prach, kropení atd. Měli jsme toho opravdu dost všichni co jsme se zůčastnili. Jinak bych především chtěl "poděkovat" úžasným fanouškům a rodičům minizávodníků, jak nás "chválili" za odvedenou práci. Příště si to můžou jít zkusit sami!!!!!

23.09.2009 - proběhla druhá fáze brigády odstranění kopřiv a plevele v lesoparku za Ševčiňákem. Tentokrát se nás sešlo pouze 5 ale i tak se to zvládlo a úkol je splněn.

17.10.2009 - Motokros Merklín - tentokráte nám počasí přálo a tak jsme dohlíželi na klidný chod závodů.