Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2016

6. 1. 2016

06.01.2016 Požár lesa v Merklíně - planý poplach. V 17:17 byl KOPIS vyhlášen poplach k požáru lesa mezi Merklínem a Soběkury cca. 200 metrů od silnice. Na místo události jsme vyjeli s oběma cisternami, kde bylo zjištěno, že na soukromém pozemku je rozdělaný táborák na opékání buřtů - JSDH Merklín CAS K 24, CAS 24 RTHP, HZS PS Přeštice, Policie ČR (Foto zde)

08.02.2016 Na žádost KOPIS PK jsme vyjeli v 17:13 k vyvrácenému stromu nad silnicí mezi Merklínem a Ptenínem, který byl opřený o vedle stojící strom a při poryvech větru hrozil pádem, což se po naříznutí také stalo. Jednotka strom rozřezala a uklidila mimo komunikaci - JSDH Merklín CAS K 24 (Foto zde)

08.02.2016 Večer ve 20:45 nám opět KOPIS PK vyhlásil poplach k několika vyvráceným stromům na silnici mezi Merklínem a Ptenínem. Na místě události bylo zjištěno, že se jedná o velmi nebezpečně vyvrácené stromy opřené o větvě v koruně jiného stromu přímo nad silnicí. Další stromy byly již na zemi, ty jsme na dvou místech odřezali a komunikaci uklidili. Po příjezdu HZS bylo rozhodnuto o uzavření silnice, kdy bude potřeba stromy odklidit pomocí těžké lesní techniky - JSDH Merklín CAS K 24, JSDH Přeštice, HZS PS Přeštice, Policie ČR, Správa a údržba silnic (Foto zde)

15.02.2016 Požár zemědělského objektu Kloušov - ve 21:57 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru zemědělského objektu v Kloušově. Jednalo se o požár elektroinstalace autodílny v bývalém kravíně. Požár byl zlikvidovýn jedním C proudem za použití dýchací techniky. Odvětrání pak bylo provedeno přetlakovými ventilátory - JSDH Merklín CAS K 24, CAS 24 RTHP, HZS PS Staňkov, HZS PS Přeštice, Policie ČR (Foto zde)

21.02.2016 Požár komína Merklín - v 16:16 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru komína na rodinném domě v Merklíně. Průzkumem bylo zjištěno, že komín již nehoří plamenem, ale je v havarijním stavu a půdní prostor byl značně zakouřen. Bylo provedeno vyčištění komína a žhavé saze byly prolévány vodou - JSDH Merklín CAS K 24, HZS PS Přeštice, Policie ČR (Foto zde)

01.03.2016 Technická pomoc - na žádost KOPIS PK jsme v 16:04 vyjeli k odstranění nebezpečně nakloněného stromu přes silnici z Merklína na Horušany. Strom byl zatížen mokrým sněhem, proto byl pomocí motorové pily poražen, rozřezán a komunikace následně odklizena - JSDH Merklín CAS K 24, (Foto zde)

03.03.2016 Technická pomoc - v 10:43 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění vyvráceného stromu přes silnici z Merklína na Ptenín. Strom který byl vyvrácený visel na telefonním kabelu a musel být s opatrností rozřezán. Na místo dorazila i plošina ze stanice Přeštice. Silnice pak byla následně odklizena - JSDH Merklín CAS K 24, HZS PS Přeštice

18.03.2016 Požár trávy a odpadků v Líšině - v 17:41 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru travního porostu u bývalého kravína v Líšině. Po příjezdu na místo události provedla naše jednotka zásah pomocí vysokotlaku a požár zlikvidovala. Při požáru hořela převážně suchá tráva a odpadky, takže nedošlo k žádným škodám - JSDH Merklín CAS K 24, JSDH Stod, HZS PS Staňkov (Foto zde)

06.05.2016 Požár dopravního prostředku u obce Čelákovy - v 09:29 byl Krajským operačním střediskem Plzeňského kraje vyhlášen poplach k požáru dopravního prostředku mezi Zeměticemi a Čelákovy. Došlo k zahoření v motorovém prostoru osobního automobilu, při příjezdu na místo byl již však požár uhašen - JSDH Merklín CAS K 24, HZS PS Přešice (Foto zde)

11.05.2016 Technická pomoc likvidace hmyzu - v 15:32 jsme na žádost  KOPIS PK vyjeli k odstranění nebezpečného roje hmyzu u vchodu rodinného domu v Merklíně. Roj byl zlikvidován pomocí vysavače na nebezpečný hmyz. - JSDH Merklín CAS K 24,

22.05.2016 Technická pomoc likvidace hmyzu - v 17:46 jsme na žádost  KOPIS PK vyjeli k odstranění nebezpečného roje hmyzu. Roj se nacházel na jehličnatém stromě ve výšce cca. 2,5m v bezprostřední blízkosti tenisových kurtů a okolních domů. Roj byl zlikvidován pomocí vysavače na nebezpečný hmyz. - JSDH Merklín CAS K 24, HZS PS Přeštice (Foto zde)

23.05.2016 Technická pomoc odstraňování překážek - ve 20:22 byl KOPIS PK vyhlášen poplach na odstranění padlého stromu přes elektrické vedení na Radosti. Pracovník ČEZu nejprve musel vypnout elektřinu, docházelo totiž k výbojům, pak byl strom částečně rozřezán z automobilového žebříku a zbytek uklizen pomocí manipulační ruky z lesnického vozidla - JSDH Merklín CAS K 24, HZS PS Přeštice, Pohotovost ČEZ (Foto zde)

26.06.2016 Technická pomoc odstraňování nebezpečných stavů - dopoledne v 10:53 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění naplavenin na stavidlech rybníka Kačerna. Vlivem silných nočních dešťů se rozvodnila Merklínka a přinesla s sebou spousty stromů a větví. Po odstranění naplavenin provedla jednotka monitoring rozvodněné řeky po okolí - JSDH Merklín CAS K 24, (Foto zde)

26.06.2016 Technická pomoc odstraňování nebezpečných stavů - odpoledne ve 13:52 vyjela jednotka opět k rybníku Kačerna odstranit další naplaveniny. Na místě jsme spolupracovali se zástupcem Klatovského rybářství. Následně byl proveden další monitoring toku Merklínky - JSDH Merklín CAS K 24, (Foto zde)

28.06.2016 Požár dopravní prostředky - dnes v 11:25 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k požáru nákladního vozu v obci Zemětice. Při příjezdu na místo události byla požárem zasažena kabina vozu, řidič byl s popáleninami již mimo vozidlo. Za použití vysokotlaku a dýchacích přístrojů byl požár zlikvidován. Pro řidiče přiletěl vrtulník LZS a transportoval ho na popáleninové centrum Královské Vinohrady do Prahy - JSDH Merklín CAS K 24, HZS PS Přeštice, Záchranná služba, Letecká záchranná služba, Policie ČR (Foto zde)

27.08.2016 Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci - dnes v 17:32 byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění nebezpečných látek ze silnice mezi Merklínem a Ptenínem. Jednalo se o 1 metr širokou a 20 metrů dlouhou olejovou skvrnu, kterou jsme zasypali sorbentem a komunikaci uklidili - JSDH Merklín CAS K 24 (Foto zde)

24.09.2016 Záchrana osob a zvířat - v 8:17 byl KOPIS PK vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu k záchraně a hledání pohřešované osoby severozápadně od rybníka Drnovka. Jednalo se o prověřovací cvičení organizované HZS stanice Přeštice. Pomocí rojnice byl asi po hodině nalezen zraněný člověk se zlomenou nohou, která mu byla zafixována vakuovou dlahou a následně byl transportován k cestě k autu. Cvičení se zúčastnilo celkem 7 hasičských jednotek - JSDH Merklín CAS 20, JSDH Přeštice, JSDH Ptenín, JSDH Roupov, JSDH Čelákovy, JSDH Vřeskovice, HZS PS Přeštice (Foto zde)

12.11.2016 Technická pomoc odstraňování překážek - dnes ve 4:14 ráno byl KOPIS PK vyhlášen poplach k odstranění spadlého stromu ze silnice mezi Merklínem a Krchleby, asi 0,5km za Lhotou. Jednalo se vzrostlý buk, který uhnil nad kořeny a spadl přes celou šířku vozovky. Strom jsme rozřezali motorovou pilou, kmen odstranili pomocí navijáku z CAS a silnici uklidili - JSDH Merklín CAS 20 (Foto zde)